Voorwoord

Provinciaal verbond Karabijnschutters Limburg

Het provinciaal verbond is gesticht in 1950, onder voorzitterschap van Emile Vansichen.

In de eerste plaats bestonden gilden voor het bewaren van rust en veiligheid in de dorpen. In 1795 werden de gilden, onder Frans bewind, afgeschaft. Maar later verrezen deze gilde uit hun as en vergroeiden dusdanig met de gewoonten van het volk, dat ze tot op heden zijn blijven voortbestaan. Uit deze traditie van oudsher is het provinciaal verbond karabijnschuttersgilden ontstaan. In 1945, na de bevrijding, worden de voor de oorlog verstoken komblins en buksen weer bovengehaald en opgepoetst. In 1947 werden de eerste naoorlogse koningsschietingen bijna op hetzelfde moment georganiseerd te Zonhoven, Heusden, Munsterbilzen, Zutendaal, Waltwilder, Eigenbilzen en Termien. In 1948 werd aan de schietstand van St. Joris Lanaken, alhoewel er nog geen bestuur was, toch de eerste groepsschieting georganiseerd. Er werd geschoten op stopjes, dit naar het voorbeeld van de buksschutters. Op de wedstrijd in Lanaken verschenen de schutters voor het eerst met een lichte karabijn van de FN fabriek en schoot men met de kogel punt 22 short. De toenmalige initiatiefnemers wilden hun eigenheid van schieten. In Zolder en Heusden werd naarstig gezocht om de stopjes als doel te vervangen. Na enig zoekwerk werd het nieuwe doel uitgevonden onder de vorm van een stalen kogellager met een diameter van 30 mm. Deze kogellager werd op een plat ijzer gelast. Het ontwerp kreeg de naam “klep” mee, vandaar de benaming “klepschutters”.

Vanaf 1950 werd er een bestuur samengesteld en werden er 4 wedstrijden per jaar georganiseerd, voor 4 verbonden: verbond Beringen-Mijnstreek, verbond Lummen, verbond Zand- en Leemstreek en het Genker verbond. Het laatstvernoemde verbond heeft in 2005 afgehaakt.

In 1991 wordt Emile Vansichen gevierd voor zijn 40 jaar voorzitterschap en vervangen door Denis Vandezande. Hij leidt het provinciaal verbond tot 2008 en vanaf 2009 wordt het voorzitterschap waargenomen door Mark Demulder.

Door de jaren heen veranderde er voor de schuttersgilden en hun schutters één en ander. De gilden beschikken nu allemaal over een erkende schietstand, ze hebben allemaal een kogelopvanger geplaatst om in regel te zijn met de milieuvoorschriften. De schutters zelf moeten beschikken over een geldige licentie, die jaarlijks moet verlengd worden.

Het verbond bestaat heden uit 36 gilden, waarvan er een dertigtal deelnemen aan de 4 jaarlijkse wedstrijden.

Bronvermelding: boek P.V.K.S.G. 50 jarig bestaan, Jean Theunissen

                               archieven Eendracht L.S. Gestel Lummen